top of page
חיפוש
 • תמונת הסופר/תHila Cole Interior Design

הנחיות עבודה למעצב / אדריכל

מעצב / אדריכל שלום

להלן הנחיות עבודה מול הקבלן המבצע "שם הקבלן"

הוראות כלליות:


 1. לא ניתן לאחד שטחי שירות עם שטחים עיקריים, אנא בדקו מול מתאם השינויים איזה שטחים הוגדרו "כשטחי שירות" בפרויקט.

 2. ממ"ד – לא ניתן לשנות את מיקום הדלת והחלון, כמו כן לא ניתן להפוך את כיוון פתיחת דלת וחלון הממ"ד. החשמל בממ"ד- לא ניתן להוריד את הכמות של נק' החשמל, טלפון וטלוויזיה אשר מופיעות במפרט הטכני, ניתן להוסיף או לשנות את מיקומן ובתנאי שזה לפני ביצוע. לא ניתן לבצע תעלות או קופסאות ביטון בממ"ד. לא ניתן לבצע נק' מים וניקוז על קירות הממ"ד

 3. לא ניתן לבצע גופים שקועים בתקרה ובריצפת הדירה. ניתן לבצע גופים שקועים במחיצות הפנים בלבד, וזה בתנאי שיהיו מבלוקים ולא מבטון. כמו כן עומק קופסת הביטון לא תעלה על 7 ס"מ, הקופסא תסופק ע"י הדייר.

 4. לא ניתן לשנות את חזית הבניין, כלומר, חלונות הדירה ימוקמו עפ"י תוכנית האדריכל בלבד ולא יהיה ניתן לשנות את מיקומם ואת גודלן.

 5. אסלות- ניתן להזיז את האסלה עד ל- 1 מ"א מהקולטן וזה בתנאי שלא תיווצר זווית לקולטן. כלומר האסלה יכולה לזוז מימין או משמאל לקולטן, בלבד !!! בכפוף לאישור היועץ. ביצוע אסלות תלויות יבוצע ע"י עיבוי קיר מקומי, גובה המיכל בהתאם לתוכנית.

 6. ארון החשמל- לא ניתן להזזה.

 7. עבודות גבס נוספות- לא ניתן לבצע במהלך עבודות הבנייה, יבוצע לאחר מסירת הדירות ע"י הדייר באופן עצמאי.

 8. אבקש לא לסמן את עבודות הגבס או כל עבודה עתידית ע"ג התוכניות.

 9. מערכת ספרינקלרים- תוכנית השינויים עוברת ליועץ אשר מתכנן מחדש את מהלך הספרינקלרים לא יהיה ניתן לשנות את תכנון מהלך ספרינקלרים


הסבר להעברת סט תוכניות:

בכל התוכניות יש למקם כלים סניטריים – עובי השכבה צריך להיות חלש.

תוכנית בניה:

 1. בתוכנית זו יש לציין מידות בנייה של מחיצות הפנים בלבד, אין צורך במידות החלונות

 2. לציין האם יש דרישה להנמכת פרקט ומה גובה ההנמכה או שאין דרישה להנמכה

 3. לציין שינויי אלומיניום, כמו: תריס חשמלי,זיגוג כפול,שלב אור

 4. בתוכנית זו יש לציין את כל מידות הבנייה, גבהים, חתכים ומבטים כך שיהיה ברור ופשוט להבנה.

תוכנית חשמל:


 1. יש להשתמש במקרא של הפרוייקט בלבד

 2. במידה ויש עומס של אינפורמציה- ניתן לפצל בין תוכנית נק' התאורה לנק' החשמל

 3. יש לציין מידות מאור מקיר בטון בלבד

 4. יש לציין גבהים לנק' המאור ולנק' החשמל

 5. יש לוודא כי התוכנית קריאה ,ברורה ופשוטה להבנה

 6. ידוע ללקוח כי יכול ותקרה תזוזה של עד 5 ס"מ מהמידות ולקוח יאשר זאת. תוכנית אינסטלציה:

 7. בתוכנית זו יש לציין את מיקום נק' המים והגז.

 8. יש לצרף חזית / מבט לברזים בהם יש הכנות מיוחדות, לא מיותר לציין שעל תוכנית זו יש לציין מרחקים גבוהים (גם במקרה זה תקף סעיף 6 פרק חשמל ).

 9. יש לציין את סוג הברז הנבחר: אינט' 4 דרך או 3 דרך, נק' מים מימן או משמאל לאינט', ברז מהקיר או ברז פרח,,,,וכו',,,,,

 10. יש לציין נק' ניקוז למזגנים

 11. יש לוודא כי הזמנת הכלים הסניטריים תואמת לתוכנית שהועברה לביצוע אי התאמות בין התוכנית להזמנה יגרור עיכוב במסירת הדירה של כשבועיים לפחות.

תוכנית מיזוג:


 1. בתוכנית זו יש לציין את סוג ההכנה הנדרשת.

 2. לציין קוטר צנרת, ומיקומה וגובהה

 3. לציין סוג נק' החשמל (יש לציין זאת גם בתוכנית החשמל)

 4. מיקום המאייד

 5. מיקום נק' ניקוז

 6. יש להוסיף מבט להכנות ולציין את המרחקים והגבהים.

פריסות לחדרים הרטובים:


 1. יש להעביר תוכנית לכל חדר רטוב, ולציין בתוכנית זו את פריסת הקרמיקה ,מיקום דקורים וכו'...

 2. יש לציין את גוון הרובה

 3. יש לוודא כי הזמנת הקרמיקות תואמת לתוכנית השינויים, יש לוודא את הכמויות הנדרשות עפ"י הפריסה ויש להוסיף 25% פחת. אי התאמות בין התוכנית להזמנה יגרור עיכוב במסירת הדירה של כשבועיים לפחות.

הערה:


 1. לא יתקבלו קבצים מסוג שונה! יש להעביר סט תוכניות בקבצי DWG ו PDF במידה ואינכם עובדים על תוכנת האוטוקאד, באחריותכם להעביר קובץ DWG

 2. מצורף סט תוכניות לדוגמא, יש להמציא תוכניות על פי קווים מנחים אלו.

 3. במידה ותוכניות עבודה לא יוגשו לאתר בהתאם לתוכניות לדוגמא ומחלקת השינויים תאלץ לבדוק את התוכניות יותר מ- 2 פעמים יחויב הדייר ב- 750 ₪ לא כולל מע"מ על כל בדיקה נוספת.

 4. מיותר לציין כי תוכניות שלא תוגשנה במועדן, לא תתקבלנה וחברה תבצע את הדירה כי שהתחייבה על פי הסטנדרט והסכם המכר .

בברכה ובהצלחה מחלקת תיאום תכנון

35 צפיות0 תגובות
bottom of page