top of page
חיפוש
 • תמונת הסופר/תהילה קול

מעצבת פנים - הסכם עבודה

עודכן: 5 בספט׳ 2023


הילה קול אדריכלות פנים ועיצוב כרטיס ביקור

הסכם עבודה של מעצבת פנים הוא הסכם לא פשוט בו קיימת מידה רבה של אמון. מצד מזמין העבודה שיקבל את כל הרשום בהסכם (בדר"כ אף יותר מהרשום בהסכם) ומצד המעצבת, תשלום מלא עבור הידע, הכשרון והזמן שהושקע בפרוייקט.

בהמשך תוכלו למצוא הסכם עיצוב פנים שאני כתבתי ומושתת על נסיון רב של עבודה מול לקוחות. כל אי הבנה מול לקוח עיצבה את ההסכם כך שיהיה מובן וברור בצורה הטובה ביותר ללקוח. רק כך, נמנעים כעסים ופחדים שגם ככה הם חלק בלתי נפרד מפרוייקט שיפוץ גדול (ברב המקרים)

ההסכם המצורף הוא בסיס לפגישה הראשונה עם הלקוח ומכיל את כל השירותים אותם יכול להעניק המשרד. בפגישה הראשונה, נבחנות כל הנקודות בהתאם לרצונות הלקוח ולהמלצת מעצבת הפנים.

לאחר הפגישה, נשלח מייל ובוא מצורף הסכם אישי התפור במיוחד ללקוח.

אני ממליצה בחום לעבור על ההסכם וכל סעיפיו על מנת להגיע לפגישה הראשונה מוכנים ולסיימה כך שהדברים מובנים בצורה הטובה ביותר.


כותרת ופרטי החברה הילה קול

הצעת מחיר לתכנון פנים ועיצוב

עבור ­­­­­­­­­­­­­_______________________________

בכתובת _____________________________

העבודה תכלול:העבודה תכלול:


○ פגישת היכרות – הצגת דרישות, רצונות, צרכים ורעיונות ראשוניים

○ מדידה עדכנית (באין תוכנית ממוחשבת) של המבנה ע"י מודד מוסמך

○ גיבוש תכנית רעיונית בקנ"מ 1:50

○ גיבוש תכניות עבודה בהתאם לצורכי הלקוח והמלצת מעצבת הפנים:

 • תכנית מערך ריהוט/העמדה – תכנית העמדה - מידות כלליות של כל הבית, כולל העמדת כל הריהוט עפ"י גודלם הפרופורציונאלי

 • תכנית הריסה ובנייה – סימון קירות להריסה ולבנייה חדשה, אטימה/פתיחת חלונות, מדידות מדויקות, גבהים וכד'.

 • תכנית חשמל – קביעת מיקומי נקודות חשמל טלפון ותקשורת.

 • תכנית תאורה ותקרה – קביעת מיקומי נקודות מאור חדשות (קירית, תקרתית, תלויה או סמויה), יחידות מיזוג אוויר והנמכות גבס.

 • תכנית מטבח - פריסה של כל קירות המטבח כולל אי/ דלפק במידה ויתבקש, מיקום מדויק של כל ארון ומגירות, מדפים ומיקומי כיורים ומכשירי חשמל וגז.

 • תכנית ריצוף – כמויות ריצוף בכל החללים בהתאם לבחירת הגודל והסגנון, ומיקום הנחת האריח הראשון.

 • תכנית חדרי רחצה – פריסה של כל קירות חדרי השירותים, מרכזי סניטריה, חישובי כמויות ריצוף וחיפויים ותכנון הצבת דקורים, פסיפס או כל שילוב אחר של אריחים.

 • חוברת אלומיניום – תכנון חלונות בפתחים כולל בחירת סוגם חלוקתם, גודלם ומיקומם.

 • חוברת פתחים – תכנון דלתות פנים וחוץ, גודל, סוג הדלת, כיווני פתיחה ועוד.

 • חוברת נגרות – תכנון נגרות כוללת מדפים, דלפקי קבלה, ארונות תצוגה, יצירת מקומות איחסון פרקטיים ואסתטיים.

 • תכנון קירות דקורטיביים – בשילוב חומרים שונים כמו גבס, נגרות, זכוכית וצביעה או חיפוי בחומרים שונים כגון טייחים, טפטים, עץ, תליית תמונות, מידוף ועוד.

 • פגישות עם היועצים והספקים לצורך הבהרת תכניות.

 • הכנת חוברת חומרים וריהוט להזמנה ולקנייה.

 • עד 15 שעות ליווי בבחירת ריהוט, חיפויים, סניטריה, ריצוף, טקסטיל, תאורה, תמונות ופרטי נוי.

 • פגישות מול בעלי המקצוע הסופיים - נגר, קבלן, איש גבס, חשמלאי - מתן הנחיות והסברים על התכנית על מנת לוודא הבנה מלאה וברורה.

 • ביקורים בשטח - ביקורים במהלך הפרויקט לפי כל שלב שנעשה או אמור להיעשות בהתאם לתכניות לביצוע (וידוא ביצוע העבודה עפ"י תכניות המתכננת)

 • תוספות מטעם הלקוח/המתכננת בעת פגישת ההיכרות:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________


כותרת הסכם עבודה משרד אדריכלות

עלות הפרויקט הנ"ל הינו ­­­­­­__________________________ ש"ח + מע"מ

התשלום יתבצע בחלוקה לשלושה תשלומים שווים בסך _________________ ש"ח + מע"מ.

תשלום ראשון יינתן בעת חתימה על ההסכם, ושני התשלומים האחרונים יינתנו במועד הגשת התכניות

הערות נוספות:

1. מעתה ועד סוף תהליך התכנון תידרש חתימת מזמין העבודה על כל מסמך לביצוע (מסמך המוסכם כסופי והמסכם פרק תכנוני או חלק ממנו). שליחת התכניות להדפסה ע"י המתכננת, מהווה את אישור מזמין העבודה לתכניות.

2. שינויים שיידרשו ע"י מזמין העבודה לאחר אישור התכניות לביצוע ו/או הדפסתן, או שידרשו עבודות נוספות שאינן כלולות בהסכם זה, יתומחרו עפ"י שעות עבודה בעלות של ____ ש"ח + מע"מ לשעה.

3. אין לבצע שינויים בתכניות תכנון ועיצוב הפנים, ללא קבלת אישור בכתב מהמתכננת.

4. במקרה של הפסקת העבודות מסיבה כלשהי שאינה תלויה במתכננת (סיבה פיננסית, מבנית, המתנה לאישורים וסיבות דומות), ישלים מזמין העבודה את מלוא הסכום הנקוב בהסכם עם התחייבות מצד המתכננת לסיום העבודה ברגע שהדברים יגיעו לפתרונם.

5. בחירת הקבלן/ים המבצע/ים (בינוי, חשמל, מיזוג, נגרות וכד'), ההתקשרות עימם, ניהולם (כולל עמידה בלוחות זמנים) ובחירת החומרים הינם באחריות הלקוח בלבד.

6. מטרת הליווי ע"י המתכננת הוא לוודא מילוי הקבלן אחר התכניות האדריכליות והינו בכפוף לשיתוף פעולה של הקבלן ומזמין העבודה. אחריות המתכננת מוגבלת לבדיקת התאמה חזותית של הנעשה בשטח לתכניות בלבד. אין המתכננת אחראית על התקשרות עם הגורם המבצע, על שיטת ואופן הביצוע, טיב החומרים ואיכותם, לרבות קבלת אישורים, היתרים ועמידה בכל תנאי התכנון, הבטיחות והתקנים הנדרשים על פי כל דין.

אין הליווי על ידי המתכננת מחליף פיקוח יומי של מנהל עבודה האחראי לטיב עבודת הקבלן וחומרי הבניה.

7. הדפסת התכניות במכון העתקות, אישורים ותשלום עבור יועצים שונים (מודד, קונסטרוקטור, הג"א, מיזוג אויר ועוד) ישולמו בנפרד ישירות ע"י המזמין.

8. התכנון כולו יסתמך על תכנית קיימת שתתקבל מאת המזמין או על מדידה עדכנית של מודד מוסמך. על המידות להיות מדויקות ותואמות למצב שטח קיים. במידה ויתגלו הבדלים מהותיים לאחר אישור התכניות ע"י הלקוח ויידרש תכנון מחודש בשל כך, עלות השינויים תהיה מחושבת על פי כל שעת עבודה נוספת. האחריות על מסירת תכניות מדויקות חלה על מזמין העבודה בלבד.

9. הלקוח יקבל קבצי PDF או תוכניות מודפסות בלבד.

10. מזמין העבודה מאשר לצלם את החלל המוגמר בתום הפרויקט (ללא פרטיו האישיים של הלקוח) ולאפשר פרסומו באתר המתכננת.19 צפיות

Σχόλια


bottom of page